izinsuku zokuqala

Izinsuku zokuqala ze-Kerry Blue

Izindatshana ezimbili ezivela kushicilelo lwe-1920s lwase-Ireland. Akukho mbhali noma umshicileli onikezwe. Kuthunyelwe nguJudith Bruno (Uma umuntu ewabona umbhalo, ngicela ungazise umthombo. John Van den Bergh) MR. I-BENNETT, yaseDublin, ithe, nge-1890 ukuthi: "Ku-1887…

Izinsuku zokuqala ze-Kerry Blue Funda kabanzi "

Umlando Wokuqala We-Kerry Blue Terrier e-United States of America

Singakwazi ukuthola ubukhona beKerry Blue Terrier e-United States emuva kakhulu njengama-1920. Ngaleso sikhathi wayaziwa njengeBlue Black Terrier. UMnu. James McCashin kanye noMnu HH Fleitmann babekhombisa ukungathandeki…

Umlando Wokuqala We-Kerry Blue Terrier e-United States of America Funda kabanzi "

Izinsuku zakuqala zeKerry e-United States

Izilwane ezimbalwa uKetries ezingakufanele ukubhaliswa zangeniswa ekuqaleni kwe-1918, kodwa owokuqala uKerry Blue Terrier obhaliswe kwi-The American Kennel Club kwakunguBrian waseMuchia, owabhaliswa kwi1922. Ungumnikazi ka-Elizabeth Swords, uBrian waseMuchia uqedele ubuqhawe bakhe…

Izinsuku zakuqala zeKerry e-United States Funda kabanzi "

Phina It on Pinterest

Skrolela Top